Història

El 9 d’agost de 1885 va néixer a Vilanova i la Geltrú la societat Círcol Catòlic. La finalitat primera d’aquesta societat era de fomentar les creences i pràctiques religioses, especialment entre els joves, així com impartir ensenyament gratuït per als treballadors, seguint el moviment d’entitats religioses de caire popular i pedagògic fundat a França el 1871 per Albert de Mun i René de la Tour du Pin, i divulgat a Catalunya i el País Valencià pel jesuïta castellonenc Antoni Vicent.

 

La primera seu del carrer Comerç número 4 (actual Talaia) aviat va quedar petita, i dos anys més tard van ampliar les instal·lacions ocupant també una casa al carrer Sant Francisco número 10. Apart dels dos locals on s’havien instal·lat les dues escoles nocturnes, la societat Círcol Catòlic, el mateix 1887, va inaugurar una nova seu, al carrer de Pàdua 30. Allà, a finals de 1888, en el saló d’actes hi van instal·lar un escenari perquè servís de teatre, que va ser inaugurat amb una vetllada que, a més de discursos i peces de música, incloïa la representació del drama La agonía de Colón i la peça breu Una calaverada. La crònica del setmanari La Defensa deia: “…que desempeñaron de una manera muy notable los noveles actores que aquel día por primera vez pisaban las tablas del teatro. Creemos que de continuar con asiduidad, habrá luego una excelente compañía de aficionados…”.

 

Efectivament, l’activitat teatral va tenir continuïtat. Un any després posaven en escena uns Pastorets, i durant molts anys les representacions teatrals alternaven amb les vetllades lírico-musicals i les conferències de caire instructiu i moral.

 

El dia 8 de desembre de 1918 el Círcol Catòlic va inaugurar la nova seu al carrer Sant Gervasi 41, l’actual, amb una gran vetllada amb parlaments, recitats de poesies i il·lustracions musicals a càrrec d’una orquestra dirigida pel mestre Montserrat. El primer dia de gener de 1919 hi hagué la presentació de l’elenc de la Secció Recreativa en el remodelat teatre, amb la posada en escena del drama El retorn de l’hereuet i la peça còmica Boigs fan bitlles.

 

L’any 1936, per raons òbvies, la societat Círcol Catòlic pràcticament va desaparèixer. Els primers anys de la post-guerra, malgrat no haver-se recuperat encara la societat Círcol Catòlic, el seu teatre, tot i desmantellat, va acollir les representacions de Pastorets per part de diversos grups, com el “Manuel de Cabanyes”, el “Cuadro escénico de Manufacturas El Fénix” o “La Juventut de Acción Católica de la Parròquia de Santa Maria de la Geltrú”.

 

Finalment, el 1948 es va reorganitzar la societat Círcol Catòlic i emprenent-se les obres de remodelació del local, col·locació de 17 files de butaques noves i instal·lació d’un cafè per als socis al primer pis de l’entitat. L’any 1950 l’artista Victorino Berbegal va pintar la boca de l’escenari, es va completar el pati de butaques i s’adquirí un projector de cinema. El Círcol Catòlic, en aquests anys, a més de l’elenc titular “Manuel de Cabanyes”, comptava amb una Secció Folklórica, que va impulsar una coral amb el nom d’Orfeó Sant Jordi, formava elenc teatral i organitzava ballades i concursos de sardanes.

La reforma més important que s’ha fet al nostre local és la que es va emprendre el 1983, refent de nou el teatre (escenari, platea i llotja) i recuperant les golfes a sota teulada per convertir-les en sales utilitzables. En el frontis de l’escenari, en aquesta ocasió, s’hi va col·locar un mural pintat ex-profés per Armand Cardona Torrandell, que només va demanar l’import estricte dels materials (plafons, pots de pintura i pinzells). El 1992 es va reformar de nou la platea, aplanant la part central i fent un palco al seu voltant, amb la finalitat d’aprofitar l’espai central per altres actes. Així, aquests darrers anys s’hi han fet balls, sopars i activitats diverses en èpoques de Carnaval, Cap d’Any o Sant Joan.

 

En els darrers anys la junta del Círcol Catòlic ha esmerçat molts esforços per la posada a normes del nostre local. Així s’han anat posant les portes anti-pànic, sistemes anti-incendis, rampes a les entrades del teatre, llums d’emergència, llums de senyalització a la platea… I també ha anat renovant i posant al dia tot el material tècnic necessari en un teatre. Podem dir que avui dia el teatre del Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú és un dels més ben equipats dels espais teatrals no professionals.