La Xarxa

Amb la voluntat de promoure els espectacles de teatre, titelles, animació i altres activitats relacionades amb el món de la cultura i l’infant, neix el 2007 Xarxa a Vilanova i la Geltrú amb seu al Círcol Catòlic. La Fundació Xarxa es fonamenta en grups locals de persones voluntàries. És present a més de setanta localitats de Catalunya i ha esdevingut, des de la seva creació, l’únic circuit articulat de teatre per a nois i noies de Catalunya. El grup local de Vilanova compta amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que té voluntat de difondre la programació infantil conjuntament amb la seva.

Programació La Xarxa

Temporada 2017-2018

No hi ha cap esdeveniment